FAQ
30 Lip 2016

Warunkiem wynajmu auta jest ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B od minimum 1 roku.

Do wynajęcia samochodu niezbędne jest prawo jazdy kat. B ważne na terytorium Polski oraz drugi dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Uprawnienia do kierowania pojazdem muszą być posiadane co najmniej od roku.
Tak, jest taka możliwość. Dokonując rezerwacji przez telefon lub drogą mailową możemy uzgodnić miejsce odbioru i zwrotu auta. Mogą to być opcje płatne w zależności od uzgodnionego miejsca. Kwotę za podstawienie w takie miejsce określi nasz pracownik w procesie rezerwacji po jego doprecyzowaniu.
Dla wygody naszych klientów, w przypadku rezerwacji do 30 dni nie ma limitu kilometrów. Przy wynajmie średnioterminowym i długoterminowym limit kilometrów ustalany jest indywidualnie z klientem.
Wszystkie samochody w naszej firmie, posiadają pakiet ubezpieczeń OC/NNW/ASSISTANCE. W przypadku szkody parkingowej, włamania do pojazdu, szkód losowych (zbita szyba), kolizji z winy wynajmującego, lub gdy sprawca jest nie znany, Najemca (klient) pokrywa koszt naprawy do kwoty 3000 zł brutto.  
Udział własny jest to określona w umowie i regulaminie wynajmu część wartości szkody (bez wskazania sprawcy), jaką Klient zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia. W naszej firmie kwota jest ustalona na poziomie 3000zł brutto. Klient może wykupić opcję zniesienia udziału własnego wg stawek cennika najpóźniej w chwili odbioru samochodu.
Użytkownik auta zobowiązany jest do bezzwłocznego skontaktowania się z biurem JW Rental Cars oraz wezwania policji na miejsce zdarzenia. W przypadku kolizji  z winy wynajmującego, pokrywa on koszt naprawy do kwoty 1500 zł brutto.  Aby uniknąć udziału w kosztach naprawy samochodu, zachęcamy do wykupienia opcji: „zniesienie udziału w szkodzie”, dzięki czemu  klient nie jest już obciążany  żadnymi kosztami naprawy.
Należy bezzwłocznie skontaktować się z nami pod jednym z nr tj. 501 185 204 lub 605 764 810. Udzielimy niezbędnej pomocy. W przypadku gdy auto jest niezdatne do dalszej jazdy podstawiamy samochód zastępczy.
Rezerwacje można opłacić na 3 sposoby:
– ePrzelewem (DotPay)  – opcja dostępna w procesie rezerwacji na naszej stronie www
– przelewem tradycyjnym na rachunek 67 1140 2004 0000 3802 7633 1492
– gotówką przy odbiorze auta.
Depozyt/kaucja płatna jest wyłącznie gotówką przy odbiorze auta.
Najpóźniej w dniu odbioru nasz pracownik kontaktuje się telefonicznie z klientem celem uściślenia i potwierdzenia miejsca przekazania samochodu. Pracownik będzie posiadał ze sobą zarówno gotową umową jak i protokół przekazania pojazdu. Najemca/klient podpisuje w/w dokumenty w trakcie przekazania samochodu.
Całość procesu nie powinna zająć więcej niż 15 min.
Tak. Należy nas o tym fakcie poinformować telefonicznie nie później niż dzień przed końcem wskazanego w umowie okresu najmu. Warunkiem przedłużenia jest dokonanie z góry opłaty za dodatkowy okres najmu poprzez:
– przelewy online
– gotówką u naszego pracownika w umówionym miejscu – opcja płatna 
– lub wpłatę na nasz rachunek bankowy: 67 1140 2004 0000 3802 7633 1492
W ustalonym terminie,  w miejscu przekazania samochodu nasz pracownik będzie czekał na jego odbiór. Sprawdzi wizualnie ogólny stan samochodu,  czy nie ma np. nowo powstałych zadrapań i uszkodzeń,   sprawdzi poziom paliwa i  w przypadku braku zastrzeżeń zwróci wpłaconą kaucję .
Taki odbiór nie powinien zająć więcej niż 15 min.
Tak. Należy o tym takim zamiarze poinformować w czasie rezerwacji. Opcja płatna.
Tak. W wynajmie krótkoterminowym pobieramy kaucję/depozyt. Wysokość kaucji/depozytu widoczna jest w procesie wyboru auta i rezerwacji na stronie www oraz poinformuje o niej Państwa nasz pracownik w czasie rezerwacji telefonicznej lub mailowej. W wynajmie średnio i długoterminowym kaucja/depozyt ustalana jest indywidualnie.
Samochód należy zwrócić z takim stanem paliwa jak w momencie odbioru. W innym przypadku zastosowanie maja zapisy regulaminu.